ECO DOG TOILET

PRÍNOS

Aj bez priameho kontaktu predstavujú psie exkrementy potenciálne riziko. Neodstránené exkrementy plné baktérií, vajíčok parazitov, vírusov a plesní sa vplyvom tepla vysušujú, menia na prach a k ich rozptýleniu napomáhajú kosačky počas kosenia verejných priestranstiev. Vírením vzduchu sa môžu dostať do dýchacích ciest človeka a môžu pôsobiť aj ako alergén, a ako prach sa dostať aj cez otvorené okno do vyšších častí bytových domov.

ECO DOG TOILET predstavuje riešenie všetkých problémov s venčením psov

 • Odstránenie tuhých a tekutých psích exkrementov z detských ihrísk, obytných zón, parkov, verejných priestranstiev, čerpacích staníc, odpočívadiel, okolia bytových domov a nákupných centier, ale aj rodinných domov

 • Nainštalovaním ECO DOG TOILET STANICE dôjde k skultúrneniu a zlepšeniu životného prostredia

 • Znižuje sa riziko šírenia psích chorôb, vrátane niektorých psích zoonóz prenosných na človeka, ktoré ohrozujú hlavne malé deti hrajúce sa často na miestach, kde sa venčia aj psy

 • Dochádza k zníženiu zamorenia vody, pôdy ale aj ovzdušia zvieracími exkrementami, čím sa zlepšuje a skrášľuje životné prostredie a eliminuje sa nepríjemný zápach zo psích výkalov a moču

ECO DOG TOILET vytvorí pre chovateľov a majiteľov psov prostredie a podmienky na hygienické a prirodzené venčenie svojich miláčikov.

Nemusia sa vytvárať vyhradené miesta na venčenie psov.

Jednoducho stačí nainštalovať ECO DOG TOILET STANICU!

Používaním ECO DOG TOILET STANICE bránime znečisťovaniu verejných priestranstiev psími výkalmi a močom, vysychaniu trávnikov, krikov, stromov, hrdzaveniu lavičiek, stĺpov verejného osvetlenia, dopravných značiek a vybavenia detských ihrísk.

Zabráni sa aj rozširovaniu nákazlivých chorôb, ktoré sú prenosné zo psa na človeka a zároveň bude svet čistejší a krajší.

Ďalšie prínosy

Hlavným prínosom je čistejšie, krajšie a zdravšie prostredie pre život nás všetkých. Zároveň ECO DOG TOILET STANICA predstavuje zdroj príjmu z prenájmu reklamných plôch umiestnených v hornej časti stanice.

 • Zníženie nákladov na prenájom ECO DOG TOILET STANICE

 • Navštevovaná lokalita s vysokou frekvenciou ľudí

 • Možnosť pre firmy profitovať z reklamy (produkty a služby pre psy, služby miestnych podnikateľov…)

 • Atraktivita pre reklamné agentúry

 • Politická reklama

 • Informácie o miestnych podujatiach

 • Ľahká identifikácia ECO DOG TOILET STANICE aj z diaľky

 • Benefity pre majiteľov psov a spoločenstvo